Qaydalar

Diqqət!

Sayta daxil olan hər bir istifadəçi aşağıda qeyd olunmuş qaydaları qəbul etmiş olur.
Bu qaydalara istifadəçilər xəbərdarlıq edilmədən əlavə edilə, dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilər.

Ümumi qaydalar

STUDIO.AZ tərəfindən saytda yerləşdirilən istənilən informasiya, mətn, qiymətlər, şəkil, video, portfolio və digər elektron materiallar STUDIO.AZ MMC şirkətinə, şirkəti idarə edən məsul şəxslərə, həmçinin, konkret işin sifarişçisi olan hüquqi sahiblərə məxsusdur.

Saytda yerləşdirilən bütün informasiya yalnız ilkin tanışlıq məqsədilə nümayiş etdirilir və istifadəçiləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə və ya pozula bilər.

Saytda yerləşdirilən bütün informasiya və materiallardan STUDIO.AZ MMC şirkətinin YAZILI icazəsi olmadan hər hansı bir şəkildə istifadə edilməsi qəti qadağandır və Azərbaycan Respulikasının mövcud qanunvericiliyinə əsasən qanunla qorunur.

Bir daha – Bütün hüquqlar qorunur.

© STUDIO.AZ – EFFEKTİV YARADICIQ HƏLLƏRİ
Azərbaycan, Bakı şəhəri